Područja i procesi

Naš tim APPI

Saša Milovanović

Saša Milovanović

PREDSJEDNIK
dipl. menadž. bezbjednosti

pravnik unutrašnjih poslova

Snježana Milaković

Snježana Milaković

POTPREDSJEDNIK
diplomirani psiholog

poligrafista APPI

Daniela Grahovac

Daniela Grahovac

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

profesor

 

Vječislav Miljić

Vječislav Miljić

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

dipl. ekonomista

 

Stručni saradnici

Ivan Kuč

Ivan Kuč

dipl.psiholog, dipl.pedagog i andragog, sistemski praktičar i sudski vještak psihološke struke
Izvršni direktor

APPI

Nataša Novaković

Nataša Novaković

profesor engleskog jezika i književnosti

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Mirjana Rodić

Mirjana Rodić

sekretar APPI

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Mila Čivčić

Mila Čivčić

projektni menadžer APPI

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Mile Matijević

Mile Matijević

prof. dr

 

IAK

Internacionalna asocijacija kriminalista

Thomas Kelly

Thomas Kelly

primary Instructor

 

 

UNITED STATES

Marston Polygraph Academy

Michael Lynch

Michael Lynch

instructor and polygraph examiner

 

 

UNITED STATES

Marston Polygraph Academy

Irena Spasojević

Irena Spasojević

dipl.psiholog

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Vildana Zrnanović

Vildana Zrnanović

magistar psihologije, sistemski porodični savjetnik, EMDR psihoterapeut

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Ivana Nosović

Ivana Nosović

dipl.psiholog

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Svjetlana Banduka

Svjetlana Banduka

prevodilac APPI - engleski, ruski

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Sarah Dehghan

Sarah Dehghan

polygraph examiner

 

 

UNITED STATES

San Diego, California

Melech Yanir

Melech Yanir

president IPEO

 

 

ISRAEL Polygraph Experts Organization

Boris Đurović

Boris Đurović

Centar za psihologiju laganja i neverbalnu komunikaciju

 

krim. psiholog

poligrafista

Andrea Vlašić

Andrea Vlašić

dipl. psiholog - hipnoterapeut

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Teodora Panjkov

Teodora Panjkov

dipl. psiholog

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Dijana Ivanišević

Dijana Ivanišević

magistar psihologije

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Mihaela Pralica

Mihaela Pralica

master psihologije

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Snježana Radošević

Snježana Radošević

master pravnik

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Sara Tal

Sara Tal

chairman of the IPEO

 

 

ISRAEL Polygraph Experts Organization

Milla von Miller

Milla von Miller

expert polygraph examiner

 

 

RUSSIAN FEDERATION,   Moscow

Dragica Bošnjak

Dragica Bošnjak

magistar psihologije

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Dajana Zlojutro

Dajana Zlojutro

dipl.soc.radnik, psihoterapeut

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Mahir Bajrić

Mahir Bajrić

dipl.psiholog

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Branka Zelić

Branka Zelić

master psihologije

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Zorana Grčić

Zorana Grčić

dipl.psiholog

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Mirko Zorić

Mirko Zorić

Centar za psihologiju laganja i neverbalnu komunikaciju

 

master inž. ljudskih resursa

praktičar transakcione analize

Spoljni saradnici APPI

Dario Stanković

Dario Stanković

gl.i odg.urednik mojabanjaluka.info

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Vladimir Milošević

Vladimir Milošević

pravni savjetnik APPI

 

 

Beograd, Republika Srbija

Bojan Vuković

Bojan Vuković

direktor DVC Solutions, IT ekspert

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Stevan Štrbac

Stevan Štrbac

gen.direktor DOSelektro

 

 

Banja Luka

Miroslav Vukajlović

Miroslav Vukajlović

magistar ekonomije

 

direktor Agencija Spektar

Severin Kisin

Severin Kisin

CEO - Imperialmm

 

 

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Ana Sinobad

Ana Sinobad

dipl.psiholog

 

 

Beograd, Republika Srbija

Vladimir Milišić

Vladimir Milišić

Coordinata

 

 

Banja Luka

Vuk Mirčetić

Vuk Mirčetić

direktor Instituta za pravo i finansije

 

 

Beograd, Republika Srbija

Nemanja Krecelj

Nemanja Krecelj

Vendo Digital

 

 

Banja Luka