Područja i procesi APPI

Naš tim APPI

Saša Milovanović

Saša Milovanović

PREDSJEDNIK APPI
|  dipl. menadž. bezbjednosti  |

|  pravnik unutrašnjih poslova  |

Snježana Milaković

Snježana Milaković

POTPREDSJEDNIK APPI
|  diplomirani psiholog  |

|  poligrafista APPI  |

Daniela Grahovac

Daniela Grahovac

ČLAN UPRAVNOG ODBORA APPI
|  profesor  |

_

Vječislav Miljić

Vječislav Miljić

ČLAN UPRAVNOG ODBORA APPI
|  dipl. ekonomista  |

_

Stručni saradnici APPI

Thomas Kelly

Thomas Kelly

primary Instructor
UNITED STATES

Marston Polygraph Academy

Michael Lynch

Michael Lynch

instructor and polygraph examiner
UNITED STATES

Marston Polygraph Academy

Andrea Vlašić

Andrea Vlašić

dipl. psiholog - hipnoterapeut

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Mirjana Rodić

Mirjana Rodić

sekretar APPI

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Boris Đurović

Boris Đurović

Centar za psihologiju laganja i neverbalnu komunikaciju
krim. psiholog

poligrafista

Ivan Kuč

Ivan Kuč

dipl.psiholog, dipl.pedagog i andragog, sistemski praktičar i sudski vještak psihološke struke

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Snježana Radošević

Snježana Radošević

master pravnik
Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Irena Spasojević

Irena Spasojević

dipl.psiholog

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Ivana Nosović

Ivana Nosović

dipl.psiholog

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Dijana Ivanišević

Dijana Ivanišević

magistar psihologije

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Sarah Dehghan

Sarah Dehghan

polygraph examiner
UNITED STATES

San Diego, California

Mila Čivčić

Mila Čivčić

projektni menadžer APPI
Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Vildana Zrnanović

Vildana Zrnanović

magistar psihologije, sistemski porodični savjetnik, EMDR psihoterapeut
Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Melech Yanir

Melech Yanir

president IPEO

ISRAEL Polygraph Experts Organization

Dajana Zlojutro

Dajana Zlojutro

dipl.soc.radnik, psihoterapeut

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Branka Zelić

Branka Zelić

master psihologije

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Svjetlana Banduka

Svjetlana Banduka

prevodilac APPI - engleski, ruski

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Mirko Zorić

Mirko Zorić

Centar za psihologiju laganja i neverbalnu komunikaciju
master inž. ljudskih resursa

praktičar transakcione analize

Mahir Bajrić

Mahir Bajrić

dipl.psiholog
Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Sara Tal

Sara Tal

chairman of the IPEO

ISRAEL Polygraph Experts Organization

Milla von Miller

Milla von Miller

expert polygraph examiner
RUSSIAN FEDERATION,   Moscow
Dragica Bošnjak

Dragica Bošnjak

magistar psihologije

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Mihaela Pralica

Mihaela Pralica

master psihologije

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Mile Matijević

Mile Matijević

prof. dr
Internacionalna asocijacija kriminalista

IAK

Zorana Grčić

Zorana Grčić

dipl.psiholog
Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Spoljni saradnici APPI

Vladimir Milošević

Vladimir Milošević

pravni savjetnik APPI

Beograd, Republika Srbija

Bojan Vuković

Bojan Vuković

direktor DVC Solutions, IT ekspert

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Severin Kisin

Severin Kisin

CEO - Imperialmm

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Stevan Štrbac

Stevan Štrbac

gen.direktor DOSelektro

Banja Luka, Republika Srpska

Miroslav Vukajlović

Miroslav Vukajlović

magistar ekonomije
direktor Agencije Spektar

Ana Sinobad

Ana Sinobad

dipl.psiholog

Beograd, Republika Srbija

Vladimir Milišić

Vladimir Milišić

Coordinata
Banja Luka, Republika Srpska

Vuk Mirčetić

Vuk Mirčetić

direktor Instituta za pravo i finansije

Beograd, Republika Srbija

Nemanja Krecelj

Nemanja Krecelj

Vendo Digital
Banja Luka, Republika Srpska