Čovjekov životni ritam je često stresan, uslijed raznih dilema, oko konstantnih odluka, prožetih materijalističkim (novac, moć, titule, pohvale i sl.), i nematerijalističkim ( ljubav, pažnja, poštovanje i sl.), motivima. Realno gledano živimo u izraženo materijalističkom svijetu, u kojem je novac, iako ne najbitniji, ipak jako bitan faktor za preživljavanje, odnosno za ostvarenje životnih potreba (u vidu bazičnih fizioloških potreba, kao i onih socijalnih poput otplate poreza, kredita, prevoza, stanovanja, školovanja i sl.). Zato svi nastojimo da se zaposlimo, kako bismo zaradili novac i tako ostvarili svoje potrebe.

Na današnjem izraženo konkurentnom tržištu rada, profesionalni domen je prožet problematikom zaposlenja, s obzirom da se ono promatra iz dva, suprotna, ugla (radnika i poslodavca). Dok je radniku u interesu da pronađe posao koji mu najbolje odgovara u socijalnom i psihološkom domenu, takođe je poslodavcu bitno da zaposli što stručniji radni kadar.

U tom profesionalnom domenu su od velike pomoći profesionalna orijentacija i profesionalna selekcija pri izboru zanimanja i zaposlenju, za koje se kao obavezan savjetnik angažuje psiholog.

S obzirom da čovjek radeći provodi veliki period svog vremena, jako je bitno da odabere zanimanje koje mu najbolje odgovara. Izbor zanimanja je često proces pun dileme, tokom kojeg neko ko nije siguran koje zanimanje mu najviše odgovara ( neko ko ima dilemu koju školu ili fakultet da upiše, ili ko želi da promjeni posao i bavi se nekom drugom profesijom odnosno prekvalifikuje se u neki drugi radni profil a ne zna koji i sl.), kao vid podrške u odabiru zanimanja može odabrati profesionalnu orijentaciju, koju obavlja stručno lice (psiholog).

Profesionalna orijentacija je stručan postupak, koji obavlja psiholog na osnovu psihološke procjene sposobnosti, cta ličnosti, interesa, vrijednosti i motivacije kandidata, usmjeravajući kandidate savjetodavno ka izboru zanimanja koji im najviše odgovaraju.

Poslodavcima je u interesu zaposliti što stručniji radni kadar, često prilikom zaposlenja novog radnog kadra, radi što boljeg izbora odgovarajućeg kandidata za radno mjesto, koriste profesionalnu selekciju, koju obavlja psiholog. Ona podrazumijeva postupak stručnog izbora kandidata za određeno radno mjesto u kojem se biraju oni kandidati koji najbolje odgovaraju utvrđenim zahtjevima pojedinog radnog mjesta, na osnovu psihološke procjene sposobnosti, cta ličnosti, interesa, vrijednosti i motivacije kandidata za pojedino radno mjesto.

Profesionalnoj selekciji prethodi postupak predselekcije, odnosno izbora manjeg broja kandidata iz grupe prijavljenih kandidata koji odgovaraju formalnim kriterijima konkursa za posao, te drugim relevantnim kriterijima za obavljanje pojedinog posla (specifična znanja potrebna za obavljanje pojedinog posla i zdravstveno stanje kandidata).

 

Profesionalna orijentacija i profesionalna selekcija pri izboru zanimanja i zaposlenju, su od velike pomoći u profesionalnom domenu, kako za radnike tako i za poslodavce, s obzirom da se njihovom primjenom smanjuje broj profesionalnih bolesti i povreda pri radu, a ujedno povećava produktivnost rada.

Dragica Bošnjak appi

Dragica Bošnjak, magistar psihologije (APPI)