APPI – Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja je osposobljena da vrši školovanje, obuku, seminare, poligrafista u saradnji sa MPA – Marston Polygraph Academy, koja je akreditovana od strane APA – Američke poligrafske asocijacije.

U saradnji sa IPEO – Izraelskom poligrafskom asocijacijom također možemo organizovati sve vidove školovanja budućih poligrafista.

APA – Američka poligrafska asocijacija osnovana 1966 godine broji preko 2,500 poligrafskih ispitivača, članova, posvećenih obezbjeđivanju valjanih i pouzdanih sredstava za utvrđivanje istine i postavljanju najviših standarda morala, etike, i profesionalnog ponašanja u polju poligrafisanja. Vodeća je Asocijacija u sferi forenzičke psihofiziologije, uspostavljajući standarde etike u praksi, tehnici, instrumentizaciji, istraživanju, naprednoj obuci i kontinuiranoj edukaciji.

Za više informacija kontaktirajte APPI – Asocijaciju psiholoških i poligrafskih ispitivanja  mail: info@appi.ba