Cilj Asocijacije psiholoških i poligrafskih ispitivanja je pružiti svim institucijama Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine, kao i svim fizičkim i pravnim licima, važeća i pouzdana sredstva za provjeru istine od važnosti koristeći se forenzičkom psihofiziologijom, koja kao područje crpi svoja saznanja prvenstveno iz fiziologije, psihologije i kriminalistike utvrđene od strane:

  • Iznošenja uzroka istine sa integritetom, objektivnosti i pravednosti za sve.
  • Podsticanja i podrške, kao i aktivnom radu u istraživanju, savjetovanju, profiliranju, psihodijagnostici, analizi, testovima ličnosti, razvoju, selekciji, ispitivanju, obuci, školovanju i obrazovanju u korist članova Asocijacije, kao i svih onih koji podržavaju njenu svrhu, pružajući forume i seminare za usavršavanje, prezentaciju i razmjenu informacija izvedenih iz takvih iskustava, istraživanja, razvijanja, obuke i obrazovanja iz područja forenzičke psihofiziologije.
  • Brige o tome da poligrafske i psihološke instrumente koriste samo lica s provjerenim standardima.
  • Uspostavljanja i sprovođenja standarda za prijem u članstvo i trajno članstvo u Asocijaciji.
  • Regulisanja ponašanja članova Asocijacije koje zahtijeva pridržavanje „Etičkog kodeksa“ i „Seta standarda prakse“.
  • Borbe protiv narušavanja ljudskih prava i svakog oblika diskriminacije, netrpeljivosti, stvarajući pravedniji ambijent za život, tražeći istinu, kroz oblast forenzičke psihofiziologije.

ZAKONSKA REGULATIVA

Osnovni sud u Banjoj Luci donio je Rješenje o upisu u jedinstveni registar Asocijacije psiholoških i poligrafskih ispitivanja, sa sjedištem u Banjoj Luci.
Upis u registar izvršen je kod Osnovnog suda pod brojem F-1-93/15 dana 11.06.2015.godine sa osnovnim ciljevima i djelatnostima.
Asocijacija ima svojstvo pravnog lica.
Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje je Saša Milovanović, predsjednik Asocijacije.

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja registrovana je u Poreskoj upravi, Ministarstvo finansija Republike Srpske,
pod brojem 06/1.02/0801-053-1-44,419/15, JIB 4403894400007, dana 23.6.2015. godine u Banjoj Luci.

Račun otvoren u UniCredit Bank Banja Luka – broj: 5517202203776959.