Psihološka procjena ličnosti

Psihološka procjena ličnosti

Psihološka procjena pri selekciji kadidata je postupak utvrđivanja osobina, sposobnosti, znanja i vještina standardizovanom metodologijom i instrumentima. Pri selekciji, svrha joj je prije svega odabir najboljih kandidata koji svojim karakteristikama najbolje odgovaraju određenim zahtjevima, ali i predviđanje snalaženja i zadovoljstva, te prognoziranje buduće uspješnosti, identifikacija snažnih strana kao i slabosti.


 

Psihološka procjena sastoji se od:

Primjene psiholoških instrumenata (testova kognitivnih sposobnosti, upitnika osobina ličnosti, procjene motivacije, poslovnih interesa, menadžerskog i/ili liderskog potencijala, itd.);
Selekcijskog intervjua (ciljanog, polustrukturiranog);

Sinteze dobivenih podataka u mišljenje sa stručnom preporukom.

Rezultat psihološke procjene je stručno mišljenje koje pomaže i usmjerava određene odluke.


 

PSIHODIJAGNOSTIČKA PROCJENA

Provodi se primjenom psiholoških testova koji su su provjerena, objektivna i pouzdana metoda mjerenja i koji predviđaju najvjerojatnije ponašanje osobe u određenim situacijama.

Psihološko testiranje može obuhvatati:

Psihološki intervju
Primjena i interpretacija testova inteligencije
Primjena i interpretacija testova specifičnih kognitivnih sposobnosti
Primjena i interpretacija inventara i upitnika ličnosti
Primjena i interpretacija upitnika za specifične psihopatološke poremećaje
Primjena i interpretacija projektivnih i poluprojektivnih tehnika


 

Psiholog na osnovu integracije dobijenih podataka iz psihološkog intervjua i rezultata primjenjenih psihodijagnostičkih sredstava piše svoju analizu i mišljenje.

APPI plava