21 vijek je, razvoj i mogućnosti su u napretku, a većina svega na temu mentalnog zdravlja, i rada psihologa na „brdovitom Balkanu“ još uvijek je tabu, koji nailazi na veliki socijalni otpor i pritisak, praćen „etiketiranjem“ (lud, ludak, „sišao sa uma“i sl.).

Međutim, ljudi se tokom života suočavaju sa raznim problemima, na privatnom i profesionalnom domenu, što sve negativno utiče na mentalno zdravlje, a time i na kvalitet života. Zato je jako bitno da ljudi uoče i prihvate pomoć stručnih lica, poput psihologa, u cilju očuvanja i zaštite mentalnog zdravlja, prihvatajući zajedničku borbu protiv predrasuda o mentalnom zdravlju.

Naime, potpuno je normalno i poželjno obratiti se psihologu (psihološko savjetovanje, psihološko profilisanje, radionice, konsultacije, edukacije, istraživanja, i td.), radi psihološke podrške, uslijed psihičkih poteškoća koje se pored mentalnog zdravlja, ujedno odražavaju i na ostale komponente kvalitete života (fizičko zdravlje, emocionalne i socijalne odnose).

Uloga psihologa je pružiti psihološku podršku svima kojima je psihološka pomoć potrebna, radeći na zaštiti mentalnog zdravlja, kao stručni saradnik u raznim vaspitno-obrazovnim Ustanovama, Klinikama i Centrima, nevladinim Udruženjima i Asocijacijama, privatnim firmama kao konsultant u marketinškom sektoru ili u sektoru ljudskog resursa, i dr.

brain-1294854_640

Biti psiholog na „brdovitom Balkanu“, jako je veliki izazov, pun nesigurnosti, društvene surovosti, borbe protiv predrasuda, a protkan ličnom potrebom ka pružanju pomoći drugima, kao i nastojanjem da se utiče na socijalnu sredinu u svrhu razvoja svijesti o potrebi za produktivnom i konstruktivnom zaštitom mentalnog zdravlja.

Na Zapadu psiholog je stručno lice koje je obavezno u stručnom timu raznih ustanova privatnog, državnog i nevladinog sektora, pa je krajnje vrijeme da se i na Balkanu odbaci tabu vezan za rad psihologa, i da se uvidi i prihvati njegova bitnost i poželjnost u radu, s obzirom da svojim radom pozitivno utiče na učinkovitost i kvalitetnost čovjekovog privatnog i poslovnog domena.

Mentalno zdravlje jednako je bitno kao i fizičko, pa kao što je bitno i opšteprihvaćeno vođenje računa o produktivnoj i konstruktivnoj zaštiti fizičkog zdravlja, takođe treba biti bitno i opšteprihvaćeno vođenje računa o produktivnoj i konstruktivnoj zaštiti mentalnog zdravlja, bez predrasuda, ne samo u teoriji, već i u praksi!


Dragica Bošnjak, magistar psihologije
Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja