sasa milovanovicVeć neko vrijeme u Republici Srpskoj i BiH djeluje, za naše prostore, inovativna i profesionalna Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja (APPI), čiji je predsjednik Saša Milovanović, koja kao područje, crpi svoja saznanja prvenstveno iz fiziologije, psihologije i kriminalistike.

Cilj Asocijacije je pružiti svim institucijama RS, odnosno BiH, kao i svim fizičkim i pravnim licima, važeća i pouzdana sredstva za provjeru istine od važnosti. Posebna pažnja se posvećuje i regulisanju ponašanja članova Asocijacije koje zahtijeva pridržavanje “Etičkog kodeksa” i “Seta standarda prakse”, kao i borbi protiv narušavanja ljudskih prava i svakog oblika diskriminacije, netrpeljivosti, stvarajući pravedniji ambijent za život.

Koje oblasti pokriva vaša Asocijacija? 

To su psihološko profilisanje, mobing, lojalnost odnosno odanost, narkotici, seksualni delikti, krađe, pronevjere i prevare. Sve ove pojave treba prvo shvatiti pa im pristupati na profesionalan i stručan način, uz pomoć profesionalnih psihologa i poligrafista, uz iskustva i njihovu razmjenu najeminentnijih stručnjaka u svijetu. Zbog toga je potrebno konstantno usavršavanje na svim poljima, koje obezbjeđujemo svojim članovima. APPI vrši školovanje u saradnji sa MPA – Marston Polygraph Academy, koja je akreditovana od strane APA – Američke poligrafske asocijacije koja broji preko 2500 poligrafskih ispitivača, članova, posvećenih obezbjeđivanju valjanih i pouzdanih sredstava za utvrđivanje istine i postavljanju najviših standarda morala, etike i profesionalnog ponašanja u polju poligrafisanja. Vodeća je Asocijacija u sferi forenzičke psihofiziologije, koja uspostavlja standarde etike u praksi, tehnici, instrumentalizaciji, istraživanju, naprednoj obuci i kontinuiranoj edukaciji.

Na koje oblasti posebno obraćate pažnju, s obzirom na širok dijapazon vaših usluga?

Ono što je “najatraktivnije” kod nas su psihološko profilisanje pri zapošljavanju, utvrđivanje pojave mobinga, razvoj i usavršavanje u oblasti forenzičke psihofiziologije, odnosno poligrafije. Psihološka procjena pri selekciji je postupak utvrđivanja osobina, sposobnosti, znanja i vještina standardizovanom metodologijom i psihološkim instrumentima. Svrha je prije svega odabir onih koji svojim karakteristikama najbolje odgovaraju zahtijevima, kao i prognoziranje buduće uspješnosti, te identifikacija snažnih strana i slabosti.

Šta, stručno, zaista definiše poligrafija, odnosno psihofiziologija?

Poligrafija podrazumijeva forenzičku psihofiziologiju koja, kao područje, crpi saznanja iz fiziologije, psihologije i kriminalistike. Bitno je znati da “poligrafisanje” nije zabranjeno zakonom, kako se često misli, te da je ono privilegija isključivo službenih organa bezbjednosti. Ona se intezivno razvija, a u današnje vrijeme više nego ikad. Uz to, došlo je do sve masovnije primjene poligrafa u svim sektorima, pa je ova praksa u nekim državama već zakonski reglisana da ne bi došlo do zloupotreba i da se njom ne bi bavila nestručna lica.

Mora se znati da poligraf djeluje i preventivno, ako osobe mogu znati da u svakom trenutku, ili nakon izvjesnog vremena mogu biti podvrgnute poligrafisanju, postaju svjesni da će negativne radnje koje bi eventualno počinili izaći na vidjelo. Ljudi se često pitaju može li se prevariti poligraf. Ne! On nije dokaz na sudu, ali se uzima kao ozbiljna indicija. Ipak, u posljednjoj deceniji neke razvijene zemlje su ga uvrstile kao dokaz.

APPI je u potpunosti spremna da vrši poligrafska testiranja. Školovanje i praksu su naši poligrafisti završili na visokorangiranim i vodećim akademijama u svijetu. Time smo stekli pravo, i obavezu, da postanemo članica APA.

Partnerski odnos imamo i sa MPA –  Marston Polygraph Academy, te Akademijom bezbjednosti iz Moskve, čiji su instruktori i predavači ujedno i naši saradnici. Time smo dobili mogućnost da organizujemo školovanje poligrafista kod nas, u SAD ili Rusiji.

Sve zasnivamo na visokom profesionalizmu i obučenosti, i stalno težimo ka razvoju i usavršenosti. To su naše najbolje reference za uspješan rad.

Izvor: FAKTOR, 27.JUL 2015.