Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja prva je pokrenula incijativu prikupljanja potpisa i podrške građana kako bi pokrenuli stvari sa mrtve tačke, te tražili uvođenje odnosno uspostavljanje „JAVNOG REGISTRA PEDOFILA“ koji je pravi način borbe protiv pedofilije.

Plan nam je da o našoj incijativi a zatim i akciji upoznamo sve relevantne institucije kao i da informišemo javnost o problemu pedofilije, jer nam se djeca svakodnevno susreću sa psiho-fizičkim maltretiranjem sa posljedicama i traumama koje ostaju na djeci a većina počinitelja prolazi nekažnjeno.

Problem je i kad se dokaže krivica kazne su blage, a izvršioci ostaju nepoznati javnosti.

Mi želimo da im znamo ime i prezime, da im vidimo lice, da znamo gdje se kreću, u kojem okruženju žive, da li su pod kontrolom i prismotrom, jer pedofilija je poremećaj koji drugima uništava živote. Pedofil se ne želi liječiti jer se ne želi odreći onoga u čemu uživa, jedino strah od sankcije i javne osude ga može spriječiti i motivisati da zatraži stručnu pomoć. On će se psihologu i psihijatru obratiti za stručnu pomoć jedino ako on trpi, ali ne i ako zbog njegovog ponašanja trpe drugi.

Jedini način da se borimo protiv njih je taj da se edukujemo kako da ih prepoznamo, koje su im karakteristike, kako biraju žrtvu, da poznajemo njihovo ponašanje, a istovremeno da spriječimo pristup tim licima djeci.

To možemo upravo tako što ćemo kao građani biti upoznati i informisani ko su ta lica. Zašto ne raditi anonimne ankete u vaspitno-obrazovnim institucijama i vidjeti ima li indikatora pedofilije?

U SAD-u postoji program gdje svi osuđeni prestupnici za seksualne delikte idu na kontrolna poligrafska testiranja. Uvijek postoji mogućnost da i za vrijeme odobrenog odsustva iz kaznenih ustanova ponove krivično djelo jer su oni praktično ovisnici o tome. Zašto i ko ih krije?

Opšte je poznata činjenica da se u našoj zemlji veoma često vode kritični postupci zbog pedofilije protiv socijalnih i prosvjetnih radnika. Da li je kod nas sistem tako koncipiran da štiti sam sebe, odnosno svoje službenike?

Treba napomenuti da je u BiH povećan broj seksualnog nasilja nad djecom, i mi kao odgovorno društvo trebamo hitno reagovati, jer su pedofili itekako prisutni u našem životnom okruženju. Pedofilija ne poznaje granice, politiku, vjersku pripadnost, boju kože, zato zajednički snažno moramo odgovoriti na ovaj problem.

Javni registar pedofila je potreban radi zaštite prava naše djece, kontrole svih lica koja su osuđena za krivična djela protiv polnog integriteta.

Potrebno je da se u hitnom postupku dođe do najboljih rješenja u cilju zaštite djece i njihovih interesa od najtežih oblika nasilja, zlostavljanja i iskorištavanja.

Ne smijemo dozvoliti da se to gura „pod tepih“ i da se pravimo da pedofilija ne postoji. Ona postoji i svakim danom broj žrtava je sve veći.

Zemlje u okruženju su uvele registar pedofila kao što su Srbija i Hrvatska. Njihov registar nije javan, ali poslodavci koji rade s djecom ih mogu koristiti. Hrvatska kao članica EU može u bilo kojem trenutku dobiti informaciju o osuđivanosti određenog lica na prostoru cijele Evropske unije. Dakle, moguće je zatražiti provjeru.

Makedonija je otišla korak dalje i dozvolila je javni pristup registru pedofila.

Zaštitimo našu djecu, tražimo od države da formalno pravno završi sve potrebne procedure i da konačno dobijemo registar pedofila. Ne dozvolimo da bilo ko vrši opstrukciju nečega što nam je preko neophodno.

Naša djeca zaslužuju siguran ambijent za odrastanje. Posebno su ugrožena djeca iz disfunkcionalnih porodica i bez adekvatne roditeljske zaštite, ali je zato obaveza društva da obrati pažnju na ovaj problem i da javnost shvati da svačije dijete može postati žrtva pedofilije.

Opšte je poznata sklonost relativizaciji u našem mentalitetu, negaciji, te sklonosti da nam je lakše vjerovati da pedofilije nema u našem okruženju ili da se ne može dogoditi svakome. Ukoliko neki slučaj pedofilije i odjekne u medijima to se vrlo brzo pripiše „političkom progonu“ ili se osudi žrtva, pa i onaj ko pomaže žrtvi. To jasno ukazuje na nizak stepen svijesti javnosti u BiH o ovom problemu i izuzetno je bitno reagovati.

Pedofilija u BiH uzima maha i nema razloga čekati sa ovakvom akcijom, jer nam je i porast vršnjačkog nasilja jasno poslao poruku da kada su u pitanju djeca i njihovo blagostanje, je uvijek bolje preventivno reagovati. Svaki život je neprocjenjivo vrijedan, svako dijete, ne smijemo „gurati pod tepih“ slučajeve pedofilije i misliti da to kod nas ne postoji. 

Javnost mora saznati da pedofili žive i zadovoljavaju svoje nagone i u BiH te moramo saznati koji su to ljudi koje je sud osudio za pedofiliju.

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja će istrajati u borbi protiv predofilije, ali molim sve građane da ovaj problem najozbiljnije shvate i svojim potpisom podrške nam pomognu i ubrzaju proces donošenja zakona kojim će se formirati JAVNI REGISTAR PEDOFILA i na taj način preventivno djelovati i na sve eventualne buduće počinitelje.

STOP PEDOFILIMA! PODRŽIMO JAVNI REGISTAR.

 

Saša Milovanović

Saša Milovanović, predsjednik APPI