Razumjevanje ponašanja pojedinca psiholozi posmatraju kroz kulturno istorijsku ukotljenost, odnosno aktuelne kulturološke okolnosti u kojima pojedinac egzistira, uzimajući u obzir i okolnosti u kojima je odrastao – formirao se kao ličnost.

Sa aspekta globalnih promjena u društvu mjenja se uloga muškarca kao i žene. Došlo je do promjene sistema vrijednosti i mentaliteta, gube se tradicionalne uloge. Izraženija podjela na muško ženske uloge ostaje u siromašnijim društvima, dok je poboljšanje kvaliteta života dobrim dijelom u osnovi promjena rodnih uloga.

U razumjevanju muško ženske psihologije može poslužiti šematski prikaz presjeka dva skupa od kojih najveći dio pripada zajedničkoj psihologiji oba pola, dok manji dijelovi predstavljaju više mušku odnosno žensku psihologiju.

Onaj dio koji bi se mogao okarakterisati kao novina je taj da muškarac je sve manje “glava porodice” prvenstveno zadužena za materijalno blagostanje i disciplinovanje djece kroz autokratski stil vaspitanja. Muškarci odgovornost za izdržavanje porodice sve više djele sa svojim partnerkama i dobijaju “luksuzno pravo” da se posvete i emocionalnom vaspitanju djece, odnosno da ispoljavaju demokratičnost i nježnost prema djeci. Slično stanje je i sa obavljanjem kućnih poslova, što postaje pitanje više osobina ličnosti u užem smislu i sklonosti, nego uloge određene polom.

Briga za zadovoljenje potreba porodice sve više je ravnopravno podjeljena te u tom smislu dovodi do podjele odgovornosti i umanjenja stresa kod savremenog muškarca. Pred njih se postavljaju novi zahtjevi veće jezičke i informatičke pismenosti, kao i potreba za permanentnim obrazovanjem što je takođe novina u odnosu na “muškarca ranijih vremena”, aktuelizovanje seksualnih sloboda isto podrazumjeva angažovanje kapaciteta prilagodljivosti savremenog muškarca…

Sa aspekta zadovoljenja romantičnih fantazija suprotnog pola osobine muškarca kao što su snaga, izdržljivost, neosjetljivost, nepokazivanje osjećanja, sve više ustupaju mjesto sada privlačnijem nježnom, emotivnom, veoma urednom i njegovanom džentlmenu. Posvećuje se veća pažnja svom izgledu što ne uključuje samo pastu i losion za brijanje i redovno šišanje, već uključuje različite losione za lice, tijelo, kosu, a nisu im strane ni kreme za bore.

Sijede vlasi se sve manje tretiraju kao manifestacija mudrosti a farba za kosu nije samo privilegija ženskog roda.

U medijima sve češće slušamo o krizi srednjih godina i muškom “klimaksu”.

Na polju profesionalnog muškarci sve više dobijaju žene za konkurente na konkursima za posao i napredovanje u struci, te se gube “muška i ženska zanimanja”.

Žene preuzimaju sve veći broj društvenih uloga. Socijalno osnažene žene čine da se muškarci osjećaju pozvanim da se takmiče i dokazuju jer se mnogi muškarci patrijarhalno vaspitani mogu osjetiti ugroženo i strahovati od gubitka svoje pozicije.

Iz ugla mentalnog zdravlja savremeni muškarac je ljudsko biće koje se suočava sa svojim ograničenjima, strahovima, problemima, ali i osjećanjem velikog pritiska koji se pred njega postavlja. Ranjiviji je u smislu da je njegova pozicija alfa muzijaka ugrožena u mnogim segmentima (utoliko je osjetljivi ukoliko je odrastao u porodičnom miljeu u kome se njegovao tradicionalizam i patrijarhalnost).

Posmatrano kroz prizmu naših soc.eko. uslova u praksi stresogeno je neuspjevanje nalaženja posla, konflikt koji se javlja kod pojedinaca usvojenih moralnih stavova i opštih civilizacijskih vrijednosti i dubokog razočarenja zbog nepravednih konkursa i zapošljavanja “preko veze“, kao i nemogućnost vertikalnog i horizontalnog napredovanja u struci, jer je i ono sve manje u skladu sa sposobnostima pojedinca.

Hipotetički, zadovoljenje potreba za samoaktuelizacijom “savremenog balkanskog muškarca” često je kompromitovano odstupanjem od svojih etičkih i moralnih principa, što opet ugrožava dignitet ličnosti i dovodi do nezadovoljstva. Čest je sukob vrijednosti u pojedincu.

Svakako će emocionalna i socijalna inteligencija biti ključ upjeha svakog pojedinca da se u zavisnosti od okolnosti prilagodi i uspije!


Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja