Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja (APPI) i Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA, potpisali su Sporazum o zajedničkom djelovanju i saradnji.

Paraf na sporazum u Banjaluci su stavili Saša Milovanović, predsjednik Asocijacije psiholoških i poligrafskih ispitivanja, i Stevan Đokić, predsjednik DBA.

APPI se na ovaj način obavezao da će shodno svojim kapacitetima i mogućnostima, dati podršku i učestvovati u svim aktivnostima za potrebe DBA. Takođe, APPI će na njihov poziv dati podršku po pitanju forenzičke psihofiziologije, fiziologije, psihologije, kriminalistike.

Stevan Đokić, predsjednik Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA

Po potrebi će pružati usluge psiholoških profilisanja, porodičnog savjetovališta, psihologije laganja, psihološkog vještačenja, psihoterapije, poligrafskih testiranja, seminara, edukacije za članove DBA i njihove porodice, odnosno svih lica po procjeni DBA.

U sporazumu se dalje navode da će se udruženim snagama boriti protiv narušavanja ljudskih prava i svakog oblika diskriminacije, netrpeljivosti, a sve to u cilju stvaranja pravednijeg ambijenta za život tražeći istinu.

sasa-milovanovic-appi

Saša Milovanović, predsjednik Asocijacije psiholoških i poligrafskih ispitivanja

S druge strane, DBA ima obavezu da podrži i učestvuje u svim aktivnostima za potrebe Asocijacije. To se odnosi na podršku po pitanju psihologije, poligrafije, ljudskih prava, osnovnih sloboda i zakona BiH, kao i drugih dokumenata koji su u zvaničnoj upotrebi u BiH. Na osnovu Sporazuma, DBA će pravno podržavati APPI u realizaciji zajedničkih ili pojedinačnih ciljeva.

DBA se kroz Sporazum obavezao da će edukovati i informisati APPI na sljedeće teme: detektivska djelatnost, FTO, pomoćna policija borba protiv trgovine ljudima, narkotika, sekte, terorizam i antiterorizam i sve druge oblasti koje su u domenu rada DBA.


ASOCIJACIJA PSIHOLOŠKIH I
POLIGRAFSKIH ISPITIVANJA
Informativna služba