Orjentalni/trbušni ples se prenosio sa generacije na generaciju i kroz kulture sa čovjeka na čovjeka da bi nam donio dijelove drevnih rituala. Od rođenja iz majčine utrobe, smrti i ponovnog vraćanja u zemlju, cijeli proces života je prikazan i slavljen u ovoj vrsti plesa. Trbušni ples predstavlja ideal ženske ljepote i uključuje njeno cjeloživotno iskustvo.

Iako se smatra da je trbušni ples historiski potekao od srednjoistočnih kultura s posebnim naglaskom na arapsku kulturu, on je produkt i mješavina socijalnih i historijskih okolnosti, kultura i civilizacija koje su se vremenom proširile. Elementi muzike i plesnih pokreta trbušnog plesa kakvog danas poznajemo se mogu naći i iz kultura Egipta, sjeverne Indije, centralne Azije, istočne Evrope pa sve do Španije.

Što se tiče samih pokreta, trbušni ples je policentrični ples izolacija, gdje određeni dijelovi tijela se pokreću zasebno-izolirano, neovisno jedan o drugom ali opet formirajući jedinstvo. Na takav način razvija se „tjelesna inteligencija“, sposobnost reagovanja i na kraju stvarajući multidimenzionalnu svjesnost tijela. Bez obzira da li kada kažemo trbušni ples mislimo na talase, vibracije ili izolacije, ova multidimenzionalnost jeste postignuta.

Svjesnost o našem vlastitom tijelu jeste ključna u formiranju našeg fizičkog identiteta, kao i osjećaju Selfa u psihološkom i spiritualnom nivou, a pokreti koji se koriste u trbušnom plesu mogu biti nevjerovatno korisni u stvaranju povezanosti između uma i tijela a kroz eksploraciju pokreta.

Istraživanje koje je 2012 sproveo Moe je pokazalo da razvoj svjesnosti tijela se ostvaruje prilikom trbušnog plesa jer taj plesni stil olakšava self-eksploraciju tijela, razvija potencijal pokreta, kreativnost i samoprihvatanje, omogućava transformaciju načina posmatranja vlastitog tijela gdje osoba počinje da prepoznaje ljepotu, eleganciju i užitak vlastitog tijela.

Omogućavanje integracije i povezivanja u procesu transformacije plesačice omogućava povezivanje unutarnjeg i vanjskog svijeta i buđenje svjesnosti. Elementi koji su dijelovi transformacije su ritam, ritual i konekcije. Ritam otkucaja srca, ritual rođenja, života i smrti i konekcije koju stvaramo sa sobom i drugima a zatim integracija svega toga.

389235_490720204334504_1604449462_n

Trbušni ples omogućava socijalno povezivanje i komunikaciju- dok ljudi koji je okružuju pružaju podršku plesačici ona uči da se poveže sa samom sobom, da zavoli svoje tijelo i prihvati ga. Kako plesačica prihvata sebe, njena ljubav i pozitivna energija raste te se povezuje sa ljudima oko sebe. Mnoge žene navode da su plešući osjetile dublju spiritualnu povezanost, opisujući neku posebnu energiju koja se širi dok plešu, te da su osjetile povezanost sa ljudima oko sebe.

Spolni identitet i slika vlastitog tijela su koncepti Selfa koji su pod uticajem našeg okruženja u smislu drugih ljudi, socijalnih i kulturalnih normi. Stvarajući jak i zdrav doživljaj vlastitog tijela i spolnog identiteta će omogućiti pozitivnije buduće socijalne, interpersonalne konekcije i relacije.

Za razliku od drugih plesnih stilova gdje se moraju zadovoljiti određeni standardi što se tiče izgleda i forme tijela, ovaj stil nema takve norme nego nas uči da prihvatamo i volimo sebe onakve kakvi jesmo, da se povežemo sa svojim unutarnjim Ja i iskažemo emociju kroz pokret, a time se povežemo sa ljudima i oslobodimo svih negativnih osjećanja i napetosti.


Autor: Vildana Zrnanović, psiholog
Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

vildana-zrnanovic-appi