Psihološko savjetovalište za mlade Univerziteta „Bijeljina“ i Univerzitet „Bijeljina“ organizuju seminar za stručne saradnike na temu: „RAD SA MLADIMA SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU – IZAZOVI I OGRANIČENJA“

Učesnici su psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, nastavnici i stručni saradnici koji su uključeni u rad sa mladima.

Vrijeme održavanja je u Četvrtak, 15.12.2016. godine, sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanja: Univerzitet „Bijeljina“, Pavlovića put bb.

Cilj održavanja seminara je da ukaže kroz teorijska i praktična iskustva, na mogućnosti i ograničenja stručnih saradnika u radu sa mladima sa problemima u ponašanju, kao i na načine njihovog prevazilaženja.

Koristimo priliku da Vas pozovemo da uzmete učešće na seminaru i unaprijedite znanja o ovoj temi i na taj način date svoj doprinos prevenciji nasilja, zaštiti i unapređenju psihofizičkog razvoja mladih.

Svoje učešće u stručnom smislu će dati i Izvršni direktor Asocijacije psiholoških i poligrafskih ispitivanja (APPI), dipl.psiholog Ivan Kuč. Također, planirano je i potpisivanje sporazuma o saradnji između Psihološkog savjetovališta za mlade i APPI.

SEMINAR JE BESPLATAN ZA SVE UČESNIKE!


Više informacija i prijava učesnika:
mail: psihsav@gmail.com
tel:+387 55 355 501 i 066 663 430