Ombudsman za djecu RS Nada Grahovac, razgovarala je sa Sašom Milovanovićem, predsjednikom Asocijacije za psihološka i poligrafska ispitivanja, i stručnim timom Asocijacije o uspostavljanju registra počinilaca krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Tom prilikom je Ombudsmanu za djecu RS uručena povelja počasnog člana Asocijacije za psihološka i poligrafska ispitivanja.

” Zajednička je ocjena da je donošenje zakona o registru vrlo zahtjevna obaveza, iako to na prvi pogled tako ne izgleda, jer obavezuje da se zakonom jasno definišu brojna pitanja, između ostalih: za koja lica se vodi registar, da li i za maloljetne počinioce,  za počinioce kojih krivičnih djela, koje se posebne mjere, obaveza i ograničenja uspostavljaju za ova lica, na koje vrijeme se vodi registar, ko vodi registar i ko i na koji način vrši nadzor nad licima u registru, kome je registar dostupan, kakve su sankcije za nepoštovanje zakonom utvrđenih obaveza”, navodi se u saopštenju Ombudsmana za djecu RS.

S obzirom na složenost pitanja i različita zakonska rješenja brojnih država, te neophodnost angažovanja stručnjaka različitih profila, prije svega onih koji rade sa djecom, sredinom oktobra biće održan okrugli sto o svim pitanjima koja se zakonom moraju regulisati, navode na kraju.