Ženama presednu praznici i vikendi Za pet i po godina registrovane su 1.393 žrtve porodičnog nasilja, a psihičku i fizičku […]

Pročitaj više ›

S obzirom da je čovjek socijalno biće, u svakodnevnim situacijama (privatno i profesionalno), se susreće i oslanja na druge ljude. […]

Pročitaj više ›