Godišnji izvještaj  Ombudsmana za djecu RS:   APPI važna karika

Ombudsman za djecu Republike Srpske, dostavio je Narodnoj skupštini RS, Godišnji izvještaj o radu za 2016. godinu. Izvještaj koji će […]

Pročitaj više ›

Ombudsman za djecu RS Nada Grahovac, razgovarala je sa Sašom Milovanovićem, predsjednikom Asocijacije za psihološka i poligrafska ispitivanja, i stručnim […]

Pročitaj više ›