Motivacija je proces usmjeravanja i održavanja čovjekove aktivnosti radi dostizanja određenog cilja, kojim se može zadovoljiti neka potreba. Kod zaposlenih je bitna motivaciona kompenzacija koja može biti finansijska i nefinansijska.

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanjaSve se naknade javljaju u tri vida, i to kao: plate, nagrade, beneficije. Danas su najpopularniji sistemi nagrađivanja temeljeni na radnoj uspješnosti gdje se povećanje plate, utvrđene na temelju procjene posla i raspona platnih grupa, temelji na procjeni radne uspješnosti.

Uz materijalne kompenzacije koje čine temelj motivacijskog sistema, bitne su i nematerijalne kompenzacije koje zadovoljavaju različite potrebe ljudi u organizacijama. Neki od bitnih mehanizma motivisanja su sigurnost i stalnost zaposlenja, priznanja, napredovanje u poslu, veća socijalna jednakost, uklanjanje formalnih, statusnih i funkcionalnih barijera u komunikacijama, psihološka podrška i dr.

Odnosno, pored materijalne nagrade, mnogo su bitni i drugi vidovi nagrađivanja zaposlenih jer novčane nagrade poslije nekog vremena počnu da se posmatraju kao redovni prihodi i gube motivacioni značaj, a njihovim ukidanjem se postiže izrazit negativan efekat.

Da bi se podstakla motivacija kod radnika potrebno je uzeti u obzir njihove individualne razlike, staviti odgovarajuće ljude na odgovarajuće mjesto, obogatiti posao, postaviti ciljeve i koristiti povratne informacije, individualizovati nagrade, povezati nagrade sa učinkom, provjeriti vlada li u sistemu jednakost, pružiti zaposlenima mogućnost psihološke podrške.

Za sve pomenute aktivnosti potrebno je da poslodavac, na osnovu podataka dobijenih od stručnog tima, ima detaljne informacije o zaposlenima, među kojima je i psihološka procjena sposobnosti, ličnosti, motivacije i interesovanja zaposlenih koju vrši psiholog.Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Motivacija i zadovoljstvo zaposlenika su bitni jer jedino se izgradnjom kvalitetnog motivacijskog sistema može  pomoći organizaciji da poveća svoju konkurentsku sposobnost i vrijednost. Naime, ukoliko su zaposleni zadovoljni, ukoliko imaju osećaj pripadnosti firmi i da ona vodi brigu o njima, to direktno utiče na njihovu produktivnost i uspjeh firme u globalu.

Razni magazini već duži niz godina objavljuju listu kompanija za koje je najbolje raditi i koje imaju najviše uspjeha u radu, a među prvima su kompanije koje u svom stručnom timu u sektoru ljudskog resursa imaju zaposlene psihologe koji su zaduženi za psihološku procjenu sposobnosti, ličnosti, motivacije i interesovanja zaposlenih, i kojima se svi zaposleni obraćaju savjetodavno za psihološku podršku prilikom motivacije u radu, stresa na poslu i sl. privatnih i poslovnih problema koji se odražavaju na kvalitet rada, odnosno na cijelokupan kvalitet života.

Naime, što je radnik više zadovoljan kvalitetom života, više je motivisan za rad, samim tim je i uspješniji u poslu, što se bitno odražava na produktivnije rezultate rada, odnosno veći uspjeh firme.

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja

Dragica Bošnjak, magistar psihologije
Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja