BANJALUKA, 26. DECEMBRA /SRNA/ – Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici Nacrt krivičnog zakonika Srpske.

U saopštenju iz Vlade Republike Srpske podsjeća se da je ovaj zakon donesen 2003. godine i da je od tada mijenjan šest puta, zbog čega se ukazala potreba za usklađivanjem krivičnog zakonodavstva sa trenutnim tendencijama u društvu, kao i sa direktivama EU koje propisuju pravila za pojedine vrste krivičnih djela. Prema Nacrtu krivičnog zakonika Srpske, njegove odredbe grupisane su u opšti i posebni dio.

Nacrtom zakona predlaže se i uvođenje nove mjere bezbjednosti – zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama, kao i uspostavljanje i vođenje posebnog registra lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela učinjena na štetu polnog integriteta djeteta.

U posebnom dijelu, u kojem su sistematizovana krivična djela i kazne, uvode se i nova krivična djela – genitalno sakaćenje žena i prinudna sterilizacija, krivično djelo proganjanja, krivično djelo udruživanje radi vršenja krivičnih djela trgovine ljudima i djecom i krivično djelo polna ucjena.

Uvode se i krivična djela zadovoljenje polnih strasti pred djetetom, prinudno zaključenje braka, zlostavljanje na radu.


(Nezavisne)